فرایند بازاریابی محتوا ، فرایندی است که محتوای دیجیتالی برای وب سایت ، وبلاگ یا حتی وب سایت های دیگر شما تولید می شود و با استفاده از کانال های

دیجیتالی برای مدیریت بازدید کننده به دنبال محصول یا خدماتی که مارک شما به وب سایت شما ارائه می دهد توزیع می شود